Voorgevormd matras afgeraden door VeiligheidNL

Jonge baby’s slapen veel en brengen veel tijd door op hun matras. Omdat ouders te maken krijgen met een enorm aanbod in babymatrassen, is het belangrijk dat ze weten welk  matras goed en veilig is. In deze informatie lees je het advies van VeiligheidNL over het voorgevormde matras. 

Voorgevormd matras              

Het voorgevormde matras is een matras-soort, die komvormig is, waarbij de baby in een semi-foetale houding ligt. Om te voorkomen dat de baby gaat draaien wordt het vastgelegd met een band over het buikje. Voorbeelden zijn de Cocoonababy en de Bibed Babymoov.       

Fabrikanten beweren dat dit type matrassen onder andere plagiocefalie (scheefhoofdigheid) voorkomt en dat het de spijsvertering verbetert, waardoor de baby minder last heeft van darmkrampjes. Ook zou de baby minder stress ervaren, omdat het matras het baarmoedergevoel geeft.

Het advies van VeiligheidNL       

Er is geen bekend wetenschappelijk bewijs dat het voorgevormde matras scheefhoofdigheid voorkomt. Bovendien zijn er, gebaseerd op de JGZ Richtlijn Voorkeurshouding en schedelvorming diverse bruikbare adviezen om voorkeurshouding en plagiocefalie te voorkomen.

Voorkomen van scheefhoofdigheid       

Om een voorkeurshouding en daarmee scheefhoofdigheid te voorkomen, adviseert VeiligheidNL het volgende:

*         Leg het hoofdje afwisselend naar links en naar rechts bij het slapen gaan.

*        Gebruik afwisselend de linker- en de rechterarm om de baby te voeden.

*        Maak het babybedje regelmatig andersom op (baby !/ s kijken naar het licht).

*         Leg de baby regelmatig onder toezicht op de buik.  

VeiligheidNL raadt ouders aan om een vlak, stevig, goed passend matras te gebruiken.         

Het voorgevormde matras is geen vlak en goed passend matras. Daarom raadt VeiligheidNL het gebruik hiervan af, met name op het moment dat baby’s beweeglijker worden en kunnen gaan omrollen ontstaan risico’s. Ook het vastleggen van bab’s in bed, zoals met dit type matras gebeurt, raden we in principe af. Zie voor meer informatie over kindermatrassen en over vastleggen: www.veiligheid.nl

 

Home-Start Rivierenland

Kom je de deur niet meer uit met je kleintje, of zit je er even helemaal doorheen? Pakt de zwangerschap of het ouderschap heel anders uit dan je had verwacht? Een luisterend oor en iemand die zelf ervaring heeft met zwangerschap; bevalling en opvoeden,  kan je tijdelijk een steuntje in de rug bieden! Een (getrainde) vrijwilliger komt wekelijk op bezoek (op een tijd die jouzelf goed uitkomt) en leeft een tijdje met je mee, totdat alles weer lekker loopt. Wij kijken vooral naar wat er goed gaat; geven geen (ongevraagde) adviezen, maar steunen je, omdat we uit eigen ervaring weten hoe lastig het kan zijn.

Home-Start+ (voorheen doorstart) is gebaseerd op hetzelfde principe, maar dan voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Soms ligt de focus van de aandacht van de vrijwilliger daardoor meer bij kind(eren). Bijv. ouders voordoen hoe je met school/huiswerk/boekenbeurt/voorlezen etc omgaat. Maar ook: samen iets ondernemen met de kinderen en de aandacht verdelen.
JouwMentor/Match is een maatjesproject waarbij de ouders slechts zijdelings betrokken zijn: De vrijwilliger maakt wel kennis met de ouders, maar richt zich vooral op de jongere zelf. De vrijwilliger  is “als een vriend(in)”, die een tijdje optrekt  met een jongere: Vrienden helpen elkaar. Daar zijn het vrienden voor. Maar wat nou als een jongere geen maatje heeft? Geen oudere broer of zus, die helpt met huiswerk of andere problemen? Veel leerlingen lopen daar tegenaan. Ze komen er gewoon even niet uit.  Een beetje aandacht  zou dan heel fijn zijn. Al is het maar een uurtje in de week. Humanitas Match is opgezet om leerlingen met ondersteuning van een Maatje verder op weg te helpen. Jongeren nemen nou eenmaal eerder iets aan van mensen die zij als rolmodel zien.  De ondersteuningsvraag hoeft niet schoolgerelateerd te zijn.

DOEL Bij alle projecten staan twee  doelen centraal: Vergroten van zelfvertrouwen (vergroten van de opvoedvaardigheden helpt daar soms bij); Versterken van sociaal netwerk (teneinde jezelf als vrijwilliger op termijn weer overbodig te  maken).

HUMANITAS De Humanitas waarden Gelijkwaardigheid; Eigen regie; Verantwoordelijkheid en Vraaggerichtheid zijn een rode draad in de begeleiding. Vrijwilligers worden hier niet alleen middels een voorbereidingstraining in geschoold, maar die kwaliteit blijft ook ondersteund, door 6-wekelijkse terugkombijeenkomsten met collega- vrijwilliger met intervisie;  themabijeenkomsten en individuele begeleiding door de coördinator.
TRAJECT Na een 1e kennismaking met de deelnemer, waarbij de ondersteuningsvraag wordt uitgediept, selecteert de coördinator een geschikte vrijwilliger die bij past bij die deelnemer. Vervolgens worden zij aan elkaar voorgesteld en trekt de coördinator zich terug, maar zij houdt contact met zowel vrijwilliger als met deelnemer over de voortgang. Na uiterlijk een jaar, wordt een koppeling afgerond.
LINKS: contactgegevens staan op  https://www.home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=99  https://home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=137811 https://www.facebook.com/Home-Start-Rivierenland-113192425687516/ https://www.facebook.com/HumanitasMatchRivierenland https://www.humanitas.nl/afdeling/bommelerwaard/activiteiten

Internationale Vrouwendag 8 maart 2017

Woensdag 8 maart vanaf 12.00 tot 16.45 uur in de Poorterij Zaltbommel

Wereldwijd wordt deze dag al meer dan honderd jaar gevierd. Vrouwen maken zich sterk voor mensen-,  vrouwen- en kinderrechten. Strijden voor gelijke rechten, keuzevrijheid en veiligheid voor vrouwen is nog steeds keihard nodig. Wat staat vrouwen te doen wereldwijd en dichtbij? Woensdag  8 maart is een dag om de kracht van vrouwen te versterken en verworvenheden te vieren. Er is een boeiend programma met informatie en discussie, workshops, muziek, zang, dans en een wereldlunch. Een dag om elkaar te ontmoeten en krachten te bundelen. Hartelijk welkom.

Kijk voor verdere informatie op onze facebookpagina.

 

 

 

 

Inbakeren

Het inbakeren van zuigelingen, ofwel het in doeken wikkelen van jonge kinderen, wordt veel gedaan bij baby’s die veel huilen en/of onrustig slapen. De voornaamste conclusie van onderzoek door het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht laat echter zien dat huilbaby’s bij wie geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak valt te ontdekken, het meest gebaat zijn bij meer regelmaat, rust en minder prikkels.

Tijdig inbakeren

Tijdig inbakeren blijkt hetzelfde effect te hebben als meer regelmaat, rust en minder prikkels, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

•Een baby die niet in goede conditie is, mag nooit worden ingebakerd.

•Op een verkeerde manier (te strak, te slap, te dik) of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn; het verkeerd inbakeren van de benen kan het ontwikkelen van een heupafwijking en motorische storingen bevorderen.

Het verschil tussen een inbakerdoek en een inbakerslaapzak

Het meest belangrijke kenmerk van een inbakerdoek is dat de armpjes van de baby langs het lichaam stevig ingepakt worden, zodat de baby de armpjes niet kan bewegen. Rondom de beentjes zit de doek losser. Je kunt een inbakerdoek kant-en-klaar kopen of gebruik maken van twee losse inbakerdoeken (dit is de traditionele manier). Let op bij het gebruiken van twee losse inbakerdoeken: dit vergt een bepaalde techniek om goed en veilig te doen. Bovendien moeten de doeken groot genoeg zijn, hydrofiele luiers zijn bijvoorbeeld te klein!

In een inbakerslaapzakje zitten geen armsgaten, in tegenstelling tot gewone slaapzakjes. De armpjes zitten in de slaapzak, maar niet strak tegen het lichaam. Voorbeelden van dit product zijn de Puckababy, Woombie en de Ergococoon. De inbakerslaapzak wordt gebruikt om het maaien met de armpjes tegen te gaan, je kunt een baby hiermee niet volgens de richtlijnen inbakeren.

Advies bij inbakeren

Bouw het inbakeren met een inbakerdoek bij voorkeur met 4 maanden af en beëindig dit uiterlijk na 6 maanden. Een al wat oudere baby die er ingebakerd in slaagt om te draaien, belandt in een zeer gevaarlijke situatie, aangezien de armpjes niet gebruikt kunnen worden om weer terug te draaien.

Advies bij een inbakerslaapzak

Gebruik een inbakerslaapzakje niet voor een baby die ouder is dan 3 maanden. Als de baby de armpjes niet kan bewegen, kan het zichzelf moeilijk terugdraaien. Toch een inbakerslaapzak gebruiken en is de baby ouder dan 3 maanden? Zorg dan dat je een inbakerslaapzakje gebruikt waarbij de armpjes vrij kunnen worden gehouden. Vlotte baby’s kunnen, als ze in de inbakerslaapzak hun armpjes kunnen bewegen, vanaf de leeftijd van 3 maanden omrollen naar de buik.

Tot slot

Denk je erover om je kind in te bakeren? Overleg dan altijd met je consultatiebureau of arts wat de beste methode is. Zij kunnen ook tips geven hoe je een vast patroon opbouwt bij het slapen gaan.

Hielprik uitgebreid met onderzoek naar 2 aandoeningen

Vanaf 1 januari 2017 wordt de hielprikscreening uitgebreid met 2 aandoeningen. Het gaat om:

Alfa-thalassemie en bèta-thalassemie

Dit zijn erfelijke afwijkingen van hemoglobine, een eiwit in het bloed dat belangrijk is bij het transport van zuurstof. Deze afwijkingen veroorzaken bloedarmoede. De ernst van de ziekte kan sterk variëren. Bij de hielprikscreening wordt vooral gekeken naar ernstige vormen.

Dubbel feest!

25 augustus 2016:  Kraamburo ZorgSaam bestaat 6 jaar! En daar zijn we trots op! Vele kraamgezinnen hebben we  de afgelopen jaren met plezier zorg mogen geven en dat hopen we nog heel lang te mogen blijven doen!

Naast ons 6 jarig bestaan, zijn we ook super trots om te vertellen dat onze nieuwe website in de lucht is!! Geheel vernieuwd, overzichtelijk en met mooie foto’s! En met elke keer weer leuke berichtjes! Mocht u zich aan willen melden voor kraamzorg of voor een cursus dan kan dat allemaal direct en eenvoudig!  Ook informatie aanvragen kunt u via onze website!

 

 

 

Na 43 jaar trouwe dienst….

Na 43 jaar(!!!) trouwe dienst als kraamverzorgende, heeft onze Nel nu toch écht haar áller allerlaatste gezinnetje afgesloten.
Wij, als ZorgSaam-team en Rian van Valencia, hebben Nel bij haar gezin opgehaald en verrast met een gezellige lunch! Wij wensen Nel een hele fijne tijd toe, die zij absolúút heeft verdiend!!

foto van Kraamburo Zorgsaam.

Tonnie neemt afscheid….

26 november 2015

Afgelopen dinsdag is onze Tonnie in het zonnetje gezet!
Na 45 jaar als kraamverzorgende te hebben gewerkt, sloot Tonnie deze week haar laatste kraamgezinnetje af.
Woensdag kwam Dhr. van Blanken, wethouder van Zaltbommel van Zorg en Welzijn, haar ook nog verrassen.
Wij wensen Tonnie véél moois toe in haar welverdiende vrije tijd

foto van Kraamburo Zorgsaam.