Home-Start Rivierenland

Kom je de deur niet meer uit met je kleintje, of zit je er even helemaal doorheen? Pakt de zwangerschap of het ouderschap heel anders uit dan je had verwacht? Een luisterend oor en iemand die zelf ervaring heeft met zwangerschap; bevalling en opvoeden,  kan je tijdelijk een steuntje in de rug bieden! Een (getrainde) vrijwilliger komt wekelijk op bezoek (op een tijd die jouzelf goed uitkomt) en leeft een tijdje met je mee, totdat alles weer lekker loopt. Wij kijken vooral naar wat er goed gaat; geven geen (ongevraagde) adviezen, maar steunen je, omdat we uit eigen ervaring weten hoe lastig het kan zijn.

Home-Start+ (voorheen doorstart) is gebaseerd op hetzelfde principe, maar dan voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Soms ligt de focus van de aandacht van de vrijwilliger daardoor meer bij kind(eren). Bijv. ouders voordoen hoe je met school/huiswerk/boekenbeurt/voorlezen etc omgaat. Maar ook: samen iets ondernemen met de kinderen en de aandacht verdelen.
JouwMentor/Match is een maatjesproject waarbij de ouders slechts zijdelings betrokken zijn: De vrijwilliger maakt wel kennis met de ouders, maar richt zich vooral op de jongere zelf. De vrijwilliger  is “als een vriend(in)”, die een tijdje optrekt  met een jongere: Vrienden helpen elkaar. Daar zijn het vrienden voor. Maar wat nou als een jongere geen maatje heeft? Geen oudere broer of zus, die helpt met huiswerk of andere problemen? Veel leerlingen lopen daar tegenaan. Ze komen er gewoon even niet uit.  Een beetje aandacht  zou dan heel fijn zijn. Al is het maar een uurtje in de week. Humanitas Match is opgezet om leerlingen met ondersteuning van een Maatje verder op weg te helpen. Jongeren nemen nou eenmaal eerder iets aan van mensen die zij als rolmodel zien.  De ondersteuningsvraag hoeft niet schoolgerelateerd te zijn.

DOEL Bij alle projecten staan twee  doelen centraal: Vergroten van zelfvertrouwen (vergroten van de opvoedvaardigheden helpt daar soms bij); Versterken van sociaal netwerk (teneinde jezelf als vrijwilliger op termijn weer overbodig te  maken).

HUMANITAS De Humanitas waarden Gelijkwaardigheid; Eigen regie; Verantwoordelijkheid en Vraaggerichtheid zijn een rode draad in de begeleiding. Vrijwilligers worden hier niet alleen middels een voorbereidingstraining in geschoold, maar die kwaliteit blijft ook ondersteund, door 6-wekelijkse terugkombijeenkomsten met collega- vrijwilliger met intervisie;  themabijeenkomsten en individuele begeleiding door de coördinator.
TRAJECT Na een 1e kennismaking met de deelnemer, waarbij de ondersteuningsvraag wordt uitgediept, selecteert de coördinator een geschikte vrijwilliger die bij past bij die deelnemer. Vervolgens worden zij aan elkaar voorgesteld en trekt de coördinator zich terug, maar zij houdt contact met zowel vrijwilliger als met deelnemer over de voortgang. Na uiterlijk een jaar, wordt een koppeling afgerond.
LINKS: contactgegevens staan op  https://www.home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=99  https://home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=137811 https://www.facebook.com/Home-Start-Rivierenland-113192425687516/ https://www.facebook.com/HumanitasMatchRivierenland https://www.humanitas.nl/afdeling/bommelerwaard/activiteiten